Avís Legal

El contingut de les pàgines EXTERNES a la web, allotjades als nostres servidor, així com de les pàgines enllaçades des del nostre portal no són responsabilitat de L’Associació de Joves Catalunya en Joc.

Per externes s’entén en les que no hi participa L’Associació de Joves Catalunya en Joc, sinó que només ofereix espai web.

Informació general del titular de la pàgina WEB (art. 10 Ley 34/2002):
Associació de Joves Catalunya en Joc
catalunyaenjoc@hotmail.com

Denegació de responsabilitats de tercers:
L’Associació de Joves Catalunya en Joc no es fa responsable de les pàgines externes enllaçades des del nostre portal, d’aquestes pàgines en seran responsables els seus respectius propietaris.

L’Associació de Joves Catalunya en Joc tampoc no es fa responsable del contingut de l’espai web que es cedeix a entitats externes a Associació de Joves Catalunya en Joc.

Als efectes previstos a la Llei Orgànica 15/1999, se l’informa que llurs dades personals vénen sent tractades d’acord a les exigències legals, guardant-se les degudes mesures de seguretat que garanteixen la confidencialitat dels mateixos i que estan inclosos al Fitxer el responsable del qual és l‘Associació de Joves Catalunya en Joc la finalitat de la qual és oferir els serveis personalitzats a través de la nostra plana web, així com d’altres gestions comercials directes de la nostra entitat, i se li informa de la possibilitat d’exercir llurs drets d’accés, rectificació i cancel·lació dels mateixos en els termes previstos a la citada Llei.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: